About

Get it done is in 2009 opgericht door Hanna Verboom en was één van de eerste crowdfunding platforms in Nederland. Victor Knaap, Cristine Brinkman,Ralf Roex, Marije Mulder en enkele andere creatieve ondernemers als Wende Snijders en mediamensen als Humberto Tan hebben zich bij Get it done aangesloten. Get it done richtte zich eerder vooral op projecten in het buitenland, maar steunt nu ook projecten in Nederland door mensen te activeren om iets voor een ander te doen. Zo verbindt Get it done jong talent en media aan bestaande sociale en duurzame initiatieven in Nederland. Met dit groeiende netwerk van young professionals, creatieven en influencers die belangeloos samenwerken worden deze initiatieven actief in hun hulpvragen voorzien.

Gegevens

Stichting Save Cheruto, handelend onder de naam "Get It Done", is een stichting opgericht onder Nederlands recht, met statutaire zetel te Bergschenhoek, gemeente Lansingerland.

Stichting Save Cheruto, handelend onder de naam "Get It Done" is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder het KvK-nummer 27312913 en met RSIN nummer 819004303.

Het correspondentie-adres van Get it Done is Eerste Hugo de Grootstraat 1-1, 1052 KK in Amsterdam en het emailadres is: info@getitdone.org.

Bestuur en beloningsbeleid

Het huidige bestuur van Stichting Save Cheruto, handelend onder de naam "Get It Done" bestaat uit:

Hanna Verboom (Voorzitter)
Ralf Roex (Penningmeester)
Cristine Brinkman (Secretaris)

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

De bestuursleden van de Stichting Save Cheruto, handelend onder de naam "Get It Done" verrichten hun taken onbezoldigd. Op basis van de statutaire bepalingen mag de Stichting Save Cheruto, handelend onder de naam "Get It Done" geen uitkeringen doen aan een oprichter of een bestuurder. Slechts redelijke kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de Stichting vergoed.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

NL Get it done is een samenwerking zonder enig winstoogmerk van NL2025 en Stichting Get it done gedurende het jaar 2018. Stichting Get it done (geregistreerd bij de kamer van koophandel onder de naam Stichting Get it done en formele statutaire naam “stichting save Cheruto” onder het nummer 27312913) heeft de status van ANBI(een algemeen nut beogende instelling) en staat als zodanig bij de belastingdienst geregistreerd. De werving van fondsen/donaties komt voor het grootste gedeelte uit sponsorgelden van deelnemende bedrijven (als Rabobank, Ahold, Philips….) en deels uit particuliere donaties. Deze gelden ingezet voor de activatie van projectteams en het organiseren van verschillende evenementen.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2018 hebben jonge talenten zich binnen Get it done ingezet om bestaande, vooral regionale initiatieven in Nederland op het gebied van excellent onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving te laten groeien. Get it heeft de volgende initiatieven gesteund: Champs on Stage, Confuus, Future NL, Jongeren op Gezond Gewicht en Young Impact.

Deze initiatieven worden gekoppeld aan teams van young professionals, consultants, reclame- en mediaprofessionals en een aantal influencers van Nederlandse bodem. Met Get it done wordt een nieuw netwerk tot stand gebracht van young professionals, creatieven en influencers die belangeloos samenwerken met de initiatieven om in hun hulpvraag te voorzien. Een aantal grote Nederlandse bedrijven geven hiermee hun young professionals de kans om bij te dragen aan een betere wereld door hun kennis, expertise en netwerk in te zetten.

Terugblikkend op 2018 kunnen we zeer tevreden zijn. Naast het feit dat er mooie resultaten zijn behaald voor de initiatieven, heeft dit jaar ook voor een kruisbestuiving gezorgd tussen de bedrijven onderling, zijn er verbindingen gelegd tussen het bedrijfsleven en sociale initiatieven. Is er over en weer geleerd. Zijn er 2 inspiratie sessies geweest met Mikkel Hofstee, Humberto Tan en Mr. Sorrell en Hanna Verboom. Kortom, impact, ontwikkeling, start van een community en fun heeft 2018 gebracht.